- Elevene bør søke yrkesfag

Fristen for å søke videregåede opplæring går ut 1.mars. Vi tok en prat med NHO for å høre hvilken kompetanse næringslivet søker.
Dato
27. februar 2018
Lengde
04:30