- Rogaland bør gå i bresjen og bytte ut bomringene

Datatilsynet har denne uken gitt grønt lys for GPS-måling slik at de pengene som i dag blir krevet inn i bomringer eller vil bli basert på antall kilometer man har kjørt. Politikerne jubler, også i Rogaland er leder for samferdsel i fylket positiv.

Dato
8. januar 2019
Lengde
05:32

Kommentarer

This article has suggested to me many new ideas. I will embark on doing it. Hope you can continue to contribute your talents in this area. Thank you.
router login

Anna Shetty

i like all the content articles, I really cherished
badoink free video downloader

Danvo
(logout)