Badeløvene tester Myklebust Sjøbad

Lotte Kindervaag Ommundsen, Sunna Ingudottir og Mohammed Basefer tester i denne episoden sjøbadet på Tananger, her er det noe som stinker. 
Program
Badeplassen
Dato
3. juli 2018
Lengde
09:20