Behandlingssted betaler selv for beboernes avvenning

Eierne av det private behandlingssenteret for mennesker med avhengighetsproblem pådrar seg stadig større gjeld. De får ingen støtte av staten selv om de kan vise til at 70 prosent av elevene er rusfrie etter endt opphold. 
Dato
11. oktober 2016
Lengde
03:46