Besøksrekord for Bryne kino

Halvannen uke etter at den nye kinoen på Bryne åpnet viser publikumstallene at besøket har vært svært bra. I løpet av dagen vil 6500 publikum ha testet den nye kinoen. Tallet ligger godt over en dobling av besøket mot samme periode i fjor.
Dato
16. oktober 2018
Lengde
00:33