Bompengefinansiert-veg til 80 millioner kroner

I forbindelse med Bymiljøpakken har fylkesveg 327 fra Stangeland i Sandnes til Tjelta i Sola blitt utvidet, i tillegg til å ha fått gang- og sykkelveg. Vegarbeidet har kostet 80 millioner kroner, og inneholder også ny bru og ver Skas-Heigre-kanalen, samt støyskjerming av boliger. 75 % av prislappen er finansiert av bompenger.
Dato
5. februar 2019
Lengde
00:39