Bompengeperioden kan bli forlenget

Kampen om rushtidsavgiften i bomringen på Nord-Jæren fortsetter. I går ble alle de fire kommunene enige om å se på nye løsninger. Hvordan opplevde du møtet? Totalt viser Vegvesenets målinger at det er 15 prosent mindre trafikk i rushtiden. 
Dato
24. oktober 2018
Lengde
06:08