De sørger for at drikkevannet ditt ikke sløses bort

Hver dag blir drikkevann i Stavanger kommune til svinn på grunn av lekkasjer på vannledninger under jorda. I de senere årene har det blitt satset hardt på å få ned vannlekkasjene. Da er kommunen avhengig av folk på jobb, med god lyttesans.
Dato
26. mars 2018
Lengde
03:11

Kommentarer

Thanks for the nice blog. It was very useful for me.
ribbit racing

doanven
(logout)