En aktivitetsmesse om rus og psykisk helse

Aktivitetsmessen Fyll dagene bli i dag arrangert for første gang. Messen har som hovedhensikt å gi en oversikt over de tilbudene som finnes i regionen for mennesker med utfordringer innen rus eller psykisk helse.   
Dato
25. oktober 2018
Lengde
06:27