Episode 2: Hvordan treffes på dypet?

Det bores fra begge sider av fjorden på verdens lengste undersjøiske tunnel, hvordan klarer man å treffe hverandre med stor nøyaktighet på dypet? 
Gjennomslaget skjer i 2017 og borerigg opperatøren er en viktig brikke for å få det til.
Sesong
01
Episode
02
Program
Ryfast
Dato
15. september 2015
Lengde
22:41