Flere søker hjelp for rusproblem

I forebyggende og behandlende rusarbeid er det ofte vanlig at institusjonene bruker brosjyrer og tekst for å nå ut, men ungdomstilbudet K46 i Stavanger skal nå bruke film. Tre filmer med fokus på fortid, nåtid og fremtid skal få både de som sliter med rus og pårørende til å ta kontakt. 
Dato
1. juni 2017
Lengde
04:30