Første flyplass i Norge til å overvåke droner

Ved Stavanger lufthavn Sola har de nå fått på plass utstyr som raskt kan detektere uønsket drone i luftrommet. Flyplassen er den første i landet som har dette på plass. Formålet er å unngå stans i flytrafikken. 
Dato
1. februar 2019
Lengde
03:48