Frivillig innsats betyr alt

Heldigvis lever vi til vi blir stadig eldre, men med det kommer også en del utfordringer. Hvordan vil alderdommen bli? Den frivillige innsatsen for at den skal bli god for andre er stor.
Program
Aktuelt
Dato
1. juni 2018
Lengde
04:05