Hjelper med mestring av rusproblemer

I dag har Trappen motiveringssenter 15-års jubileum. Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller i fengsel. På Trappen blir elevene fulgt opp med tanke på å arbeide seg ”tilbake til livet”.
Dato
7. mai 2019
Lengde
05:19