Ingen jordmødre har kapasitet til å hjelpe Malin

Malin ønsker å føde hjemme, men ingen jordmødre i Stavanger ønsker å hjelpe henne i og med at hun er førstegangsfødende. 
Dato
31. oktober 2016
Lengde
03:32