Kongens Fortjenstmedalje for realfagformidling

Ivar Reed Nakken fra Egersund er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for hans innsats i formidling av realfag og naturvitenskap til barn og unge.
Dato
30. oktober 2018
Lengde
00:24