Mindre enn forventet i bompenger

Nye tall fra Ferde, som drifter den nye bomringen på Nord-Jæren, viser at færre kjører gjennom bomringen enn det politikerne forventet før 1. oktober. 210 000 biler har passert bomringene per dag i oktober. Forventningene lå på 218 500 daglige passeringer.
Dato
22. november 2018
Lengde
00:34