Ønsker å gravlegge flere kremerte

Sandnes har i dag fått sin første, navnet minnelund. Minnelunden er planlagt for 108 urner i eget gravfelt, ved Sandnes gamle gravplass.
Dato
8. november 2018
Lengde
00:42