Pelsdyrbøndene: Fra vondt til verre

Ny instilling om erstatningsordning får norske pelsdyrbønder til å reagere kraftig. Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Pelsdyralslag. Et flertall i næringskomiteen på Stortinget har foreslått at bøndene skal få en erstatning ved avvikling på bakgrunn av bokført verdi av de ulike gårdene. Bokført verdi er lavere enn markedsverdien, og Norges Pelsdyralslag uttaler at situasjonen for bøndene er gått fra vondt til verre. Saken skal opp til votering i et samlet Storting neste uke, 13. juni.
Dato
7. juni 2019
Lengde
00:39