Premiere: Tørrskodd fra Strand til Stavanger!

I andre del av vår dokumentarserie om verdens lengste undersjøiske veitunnel, Ryfast, får vi et unikt innblikk i en viktig fase før ferdigstillelse. Første episode viser gjennomslaget i Ryfylketunnelen. For første gang i historien kan mannskapet gå tørrskodd fra Strand til Stavanger!
Program
Ryfast
Dato
29. oktober 2018
Lengde
17:24

Kommentarer

Your blog is really a good platform to get informative posts. It is really a helpful platform.
ribbit racing

Danvo

The world's longest underground tunnel documentary you share is great and catchy every episode. Thank you for sharing this world-class work to us.
Temple run

ducklife
(logout)