Steile fronter mellom politikere og bom-motstandere

Etter protestene i Stavanger kommunes bystyret har reaksjonene mot bompengedemonstrantene haglet. Flere mener de bryter med de demokratiske prosessene i landet, mens demonstrantene mener at de ikke blir hørt og at de ikke har gjort noe galt. 
Dato
30. oktober 2018
Lengde
11:30