SUS øker kampen mot antibiotikaresistens

Stavanger Universitetssjukehus åpnet i dag et nytt laboratorium for å forske på antibiotikaresistente bakterier.

Økende motstandsdyktighet mot antibiotika er et globalt problem. Gjennom mer forskning vil SUS bidra til et styrket smittevern og bedre infeksjonskontroll.

Dato
19. september 2018
Lengde
09:21