Tester ut hockey som behandling

Det ideelle selskapet No Limitation har hjulpet personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri siden 2012. Hjemmebasert oppfølging med forskningsbasert trening er en viktig del av programmet, og nå tester de også ut hockey.
Dato
20. november 2017
Lengde
04:16