Tilrettelegger for dyrelivet i sentrum

Etter bekymringsmeldinger fra publikum om at andeungene Lille Lungegårdsvann ikke kom seg opp av vannet, satte Bergen kommune ut en andeplattform så de små kunne hvile seg. Dette er bare ett av tiltakene viltforvalter Caroline Christie og kommunen har satt i gang for å trygge dyrelivet i sentrumsområdene. Vinterstid finner vi hele 18 rødlistede fuglearter i Bergen, disse er det viktig å verne om. 
Dato
5. juni 2018
Lengde
05:58

Kommentarer

The video is really cool and interesting, I like your post
slither io

slither io
(logout)