To millioner forskningskroner til Jæren øyeblikkeleg hjelp

Et døgntilbud med akutt helsehjelp for innbyggere i Klepp, Gjesdal, Sandnes og Time har fått tilskudd på to millioner kroner. Pengene skal brukes til å forske på hvordan tilbudet har fungert på Jæren.


Dato
26. januar 2017
Lengde
04:49

Kommentarer

Health problem should not be acute. So prevention should be taken in many ways. CBD products always help you to prevent diseases. Please read private label CBD for details.

Mahfuz Ul Islam

Glad to read about this blog. The stories you share on this site are worth to read.
zipapp free

Heaven
(logout)