Usikker fremtid for Ålgårdsbanen

Bane Nor ønsker å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet, det får lokale politikere og forkjempere for banen til å reagere. 
Dato
8. juli 2019
Lengde
07:07