Vil bruke robot for å aktivisere pasienter

Som den første kommuenn i Norge har Stavanger kommune innført anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap. To leverandører skal få utvikle løsninger for å øke livskvalitet til heldøgnspasienter.
Dato
23. februar 2018
Lengde
06:56