Vil ha barnehage og aldershjem i ett

Barnehage og aldershjem i ett? Det håper formannen i Hordaland FpU at skal bli en realitet.
Dato
18. april 2018
Lengde
03:54