Boligprisfall og flere solgte boliger

Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene faller, til tross for økningen i antall solgte boliger i Stavanger-området. I februar ble det solgt 380 boliger i Stavanger og kommunene rundt, en oppgang på nesten 25 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det siste året har boligprisene sunket med 0,8 prosent i regionen.
Dato
5. mars 2019
Lengde
00:28