Flere kvinner ønsker å bli brannkonstabel

Rogaland Brann og Redning ønsker flere kvinner som brannkonstabel. I dag ble det gjennomført opptaksprøver, og flere damer enn før møtte opp. I løpet av dagen i dag ble åtte damer redusert til to, men alle damer teller.
Dato
4. mars 2019
Lengde
04:29