Full rushtidsavgift i bomringen

Det blir mest sannsynlig full rushtidsavgift i bomringene på Nord-Jæren! I en felles uttalelse fra fylkeskommunen og de fire kommunene Sola, Randaberg og Stavanger kommer det frem at det på grunn av uenighet med Sandnes ikke vil bli kuttet i rushtidsavgiften, ei heller i tiden for hvor lenge avgiften skal gjelde. I tillegg blir det kuttet i tiltak som flere busser og overgangsbillett mellom buss og jernbane. Etter syv forhandlingsmøter har ikke kommunene blitt enige. Det betyr at den opprinnelige Byvekst-avtalen, som ble signert av alle parter i 2018 består, frem til 2023. Det bekreftes av samferdselsminister Jon Georg Dale.
Dato
12. mars 2019
Lengde
01:38