Ingen opptrapping av legestreik før tidligst neste uke

27 leger er tatt ut i streik ved Stavanger Universitetssykehus. Fagdirektør Sverre Uhlving informerer om hvordan det påvirker pasientene her. 
Dato
7. september 2016
Lengde
02:42