Ka ska du i helgå? - Ehm....

Vi spør folket på gaten hva de skal i helgen. 
Dato
12. april 2019
Lengde
03:51