Lokale bønder merker presset fra forbrukerne

Landbruket øker i verdiskapning, men hvordan forholder bøndene seg til et stadig sterkere press fra forbrukerne? Vi stilte spørsmålet på landbrukskonferansen. 
Dato
18. mars 2019
Lengde
06:06