September 2000: Bomstasjon revet ned i protest

Protestene mot nye bomstasjoner var stor, også i år 2000. Da ble en bomstasjon på Grødem revet ned i protest.
Program
Gjensyn
Dato
22. august 2018
Lengde
01:45