Sivilforsvaret: - Norge trenger bedre beredskap

Det er 20 år siden myndighetene vedtok at Norge trenger et nytt beskyttelseskonsept da trusselbildet har endret seg og flere tilfluktsrom har blitt for gamle. Sivilforsvaret har ansvaret for tilfluktsrommene og venter nå på en ny rapport om hva slags beredskap Norge skal ha. 
Dato
4. mai 2017
Lengde
05:01