Solamøtet: 2019 blir et viktig år for Renaa

Hvilke utsikter har Renaa for 2019 og hva betyr Solamøtet for restaurant næringen?
Dato
14. januar 2019
Lengde
04:06