Statoil reduserer utslipp tilsvarende 750 000 biler

I 2008 satt norsk petroleumsindustri seg et samlet mål om å redusere utslipp fra norsk sokkel tilsvarende en million tonn CO₂ mellom 2008 og 2020. Statoil sin andel var 800.000 tonn. Det målet har Statoil nå nådd, fire år før tiden. Derfor vil de nå redusere utslippene ytterligere. 

Dato
11. november 2015
Lengde
05:05