Stavanger SV: Skammelig politikk!

Hvert år betaler staten ut rundt 15 milliarder kroner i barnetrygd. Ordningen gir nøyaktig det samme for alle, fattig som rik. Stavanger SV å ta barnetrygden ut av beregningen av sosialhjelp, men møter motstand. 
Dato
11. mars 2019
Lengde
05:25