Stort oppmøte da Nærbø kirke inviterte til homodebatt

30. januar i år vedtok Kirkemøtet en ny vigselsliturgi som gir likekjønnet par rett til å gifte seg i Den norske kirke. På Nærbø nekter de å ta i bruk den nye liturgien. I går ble det arrangert temakveld med dette som tema, i Nærbø kirke.
Dato
10. mai 2017
Lengde
03:30